Do Kancelarii Prezydenta wpłynęło pismo z Kancelarii Premiera w sprawie powołania Andrzeja Kraszewskiego na ministra środowiska i odwołania z tej funkcji Macieja Nowickiego. Profesor Maciej Nowicki podał się do dymisji ósmego grudnia, dzień po tym, jak otworzył konferencję klimatyczną ONZ. Premier dymisję przyjął, ale prezydent dotąd nie odwołał Nowickiego.

Andrzej Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Specjalizuje się m.in. w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadził projekty konsultacji społecznych dla spalarni odpadów i osadów ściekowych oraz dla obwodnic aglomeracji miejskich. Pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, był także m.in. moderatorem okrągłego stołu w sprawie obwodnicy Augustowa (Dolina Rospudy).

Nowicki był ministrem środowiska przez dwa lata, od początku rządu Donalda Tuska. Był już wcześniej ministrem ochrony środowiska - w 1991 r. w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Od początku kariery naukowej związany jest z ochroną środowiska. Teraz zamierza przejść na emeryturę.