Czworo posłów Koalicji Obywatelskiej zostanie wezwanych do złożenia wyjaśnień w sprawie afery z podkomisjami sejmowymi. Jak ujawniliśmy w Faktach, w Sejmie istnieją 22 podkomisje sejmowe, które zebrały się raptem kilka razy. Choć te podkomisje praktycznie nie funkcjonują, to ich przewodniczący co miesiąc otrzymują prawie tysiąc złotych brutto.

Najgłośniejszy był przypadek posła PiS Leszka Dobrzyńskiego, kierującego podkomisją do spraw osób niepełnosprawnych. Podkomisja przez trzy lata swojego istnienia zebrała się zaledwie dwa razy. Do trzeciego posiedzenia doszło w środę, po interwencji RMF FM. Mimo mizernej aktywności podkomisji, jej przewodniczący Leszek Dobrzyński pobierał comiesięczny dodatek funkcyjny do pensji.

To jest katastrofa, katastrofa moralna. Nikt nie zmusił tego posła, żeby był przewodniczącym podkomisji. Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego nie pracował. To absolutny skandal, powinien być odwołany z tej funkcji - tak w RMF FM komentował ten przypadek wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Dodał, że jest przekonany, iż Dobrzyński powinien przeprosić i oddać pobierany przez trzy lata dodatek funkcyjny, który wynosi 10 proc. poselskiej pensji.

Gdy Krzysztof Berenda wypomniał mu, że spośród tych 22 przewodniczących podkomisji, są 4 osoby z Platformy, to nieco zakłopotany Siemoniak stwierdził, że oni też muszą ponieść odpowiedzialność. Chodzi o posłów Waldy'ego Dzikowskiego, Kazimierza Plocke, Konrada Frysztaka i Krystynę Sibińską.

Władze naszego klubu powinny odbyć surową rozmowę - mówił Siemoniak. Zapewniał, że złoży wniosek w tej sprawie. Nie ma obowiązku bycia przewodniczącym podkomisji. A jeżeli się ktoś tego podejmuje, mało tego - dostaje jakiś tam dodateczek, to powinien pracować, powinien to robić - dodał. Krzysztof Berenda zapytał swojego gościa, czy za tydzień można do Siemoniaka jako do wiceszefa PO, wrócić z pytaniem "co zrobiliście z tymi posłami". Tak - zapewnił Siemoniak.

Podkomisje o nikłej aktywności - przewodniczący

W Sejmie działają ogółem 64 podkomisje. Część z nich od początku kadencji zbierała się kilkanaście razy, niektóre ponad 20 razy, niektóre zostały rozwiązane. Przyglądając się pracy podkomisji można też jednak znaleźć takie, których działania są właściwie fikcją - informował we wtorek dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Kierujący nimi przewodniczący co miesiąc otrzymują 10 proc. dodatku do wynoszącego 12 826,64 zł brutto uposażenia. Oto oni:

 • Konrad Frysztak - szef podkomisji stałej do spraw funkcjonowania zarządzania kryzysowego. Powołana w maju 2021, zebrała się 4 razy. Na żadnym z posiedzeń nie omawiano jednak np. sposobu (nie) ostrzegania o zatruciu Odry czy braku informacji o zagrożeniach atakami rakietowymi na pograniczu;
 • Ewa Malik - szef podkomisji do spraw nadzoru nad zarządzaniem mieniem państwowym. Powołana w maju 2021 podkomisja zebrała się raz, żeby wybrać przewodniczącą, potem już nigdy. Ani w sprawie Lotosu-Orlenu, ani ws. wpłat menedżerów spółek Skarbu Państwa na konta PiS, ani w żadnej innej sprawie;
 • Krzysztof Tchórzewski - szef podkomisji do spraw restrukturyzacji energetyki, powołanej w maju 2021. Podkomisja zebrała się 3 razy. Nie w sprawach Turowa, elektrowni jądrowych, farm wiatrowych czy np. usterek w Jaworznie;
 • Wojciech Zubowski - szef podkomisji do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego, która zebrała się tylko raz, żeby go wybrać, w maju 2021. Posiedzenia podkomisji jej szef nie zwołał nigdy;
 • Witold Czarnecki - szef podkomisji do spraw odnawialnych źródeł energii i nadzoru nad inwestycjami w energetykę jądrową, powołanej w maju 2021. Podkomisja zebrała się 3 razy, z czego dwa posiedzenia dotyczyły wyborów przewodniczącego i prezydium. Nie było żadnych posiedzeń nt. wiatraków, fotowoltaiki, budowy elektrowni jądrowych, czy zakupów reaktorów SMR;
 • Adam Gawęda - szef podkomisji do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu. Od powstania we wrześniu 2021 podkomisja zebrała się trzy razy, bez związku np. ze zobowiązaniami kamieni milowych KPO;
 • Wiesław Buż - szef podkomisji do spraw rozwoju gospodarczego powołanej we wrześniu 2021. Podkomisja zebrała się 4 razy, wysłuchała 3 informacji i to wszystko;
 • Wiesław Krajewski - szef podkomisji do spraw zmian technologicznych i restrukturyzacji głównych sektorów przemysłu. Powołana we wrześniu 2021 zebrała się dwa razy, merytorycznie - raz;
 • Anna Paluch - szef podkomisji do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej powołanej w styczniu 2020. Podkomisja zebrała się 4 razy, merytorycznie pierwszy raz ponad 2,5 roku od powołania przewodniczącej, i wysłuchała 3 informacji;
  Posłanka kieruje też podkomisją do spraw monitorowania gospodarki odpadami, którą zwołała tylko raz od dnia wyboru na przewodniczącą. Podkomisję powołano w lutym 2020;
 • Krystyna Sibińska - szef podkomisji do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury. Powołana w styczniu 2020 zebrała się trzy razy, od powołania przewodniczącej na pierwszym posiedzeniu, kolejne dwa odbyły się po ponad 2,5 roku, poświęcone były negocjacji z KE i założeniom i priorytetom - czyli nie na temat;
 • Wojciech Kossakowski - szef podkomisji do spraw organizacji imprez sportowych o randze mistrzostw świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania. Powołana w lutym 2020 podkomisja zebrała się 3 razy w odstępach kilkunastu miesięcy - na wybór prezydium, ustalenie planu pracy i dyskusję o bezpieczeństwie na stadionach. Ani razu nie dyskutowano o odbywających się czy planowanych imprezach;
 • Leszek Dobrzyński - przewodniczący podkomisji do spraw osób niepełnosprawnych, którą po raz pierwszy zwołał prawie 2,5 roku od jej powołania. To było jedyne merytoryczne posiedzenie komisji, której członkowie wysłuchali informacji nt. założeń i realizacji programu pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"; Poseł kieruje też podkomisją do spraw budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP, którą w ciągu 3 lat zwołał 5 razy.
 • Monika Pawłowska - szef podkomisji do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Od utworzenia w styczniu 2020 komisja zebrała się 3 razy - dla wyboru przewodniczącego (Piotra Kalety), omówienia planów pracy na 2020 i zmiany przewodniczącego. Podkomisja nie wykazała żadnej aktywności merytorycznej;
 • Ewa Kozanecka - szef podkomisji do spraw rodziny, która od powołania w styczniu 2020 zebrała się 3 razy. Pierwszy raz dla wyboru przewodniczącej, kolejny - 2,5 roku od powołania. Komisja wysłuchała dwóch informacji;
 • Robert Telus - szef podkomisji do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Komisja istnieje od grudnia 2019, zebrała się 4 razy, pierwszy raz merytorycznie 1,5 roku od powołania. Wysłuchała trzech informacji;
 • Kazimierz Plocke - szef podkomisji do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce. Istniejąca od grudnia 2019 podkomisja zebrała się łącznie 4 razy - raz tylko dla wyboru przewodniczącego, wysłuchała ogółem 4 informacji.
 • Kazimierz Gwiazdowski - szef podkomisji do spraw bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością. Podkomisja od powstania w grudniu 2019 miała 3 posiedzenia. Pierwsze, i jedyne, merytoryczne - w lutym 2020;
 • Zbigniew Dolata - szef podkomisji do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach. Pierwsze dwa posiedzenia poświęcono wyborowi prezydium i przewodniczącego. Podkomisja od stycznia 2020 zebrała się 4 razy;
 • Marek Kwitek - szef podkomisji do spraw sprzedaży bezpośredniej oraz handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. Od powołania w styczniu 2020 podkomisja zebrała się 3 razy, a dwa z posiedzeń poświęcono wyborom władz (pierwszym przewodniczącym był Lech Kołakowski). Na jedynym merytorycznym spotkaniu, w październiku 2021, wysłuchano dwóch informacji;
 • Waldy Dzikowski - szef podkomisji finansów samorządowych, powołanej w grudniu 2019. Podkomisja zebrała się 3 razy, po wyborze prezydium pierwszy raz po prawie 2 latach. Ogółem wysłuchano jednej informacji i dokonano jednej oceny działania ustawy.
 • Anna Kwiecień - szef podkomisji polityki regionalnej, powołanej w grudniu 2019. Komisja odbyła 4 posiedzenia: w 2019, 2020, 2021 i 2022. Na pierwszych dwóch wybierała przewodniczącą i zmieniała skład prezydium, na kolejnych wysłuchała dwóch informacji;
 • Andrzej Gawron - szef podkomisji ustroju samorządu terytorialnego powołanej w grudniu 2019. Podkomisja zbierała się 3 razy, nie podjęła żadnej aktywności merytorycznej. Na pierwszym posiedzeniu na przewodniczącego wybrano Ryszarda Bartosika, na drugim wiceprzewodniczącego, na trzecim, w październiku 2021, wybrano nowego przewodniczącego i zebrano propozycje do planu pracy. Brak innej aktywności.

Każda z wymienionych podkomisji nazywana jest "stałą". Przewodniczący podkomisji stałych otrzymują co miesiąc 10 proc. dodatek do uposażenia wynoszącego 12 826,64 zł - czyli jest to dodatkowe 1 282,66 zł brutto.

Koszt dodatków związanych z wynagradzaniem przewodniczących tych 24 podkomisji wynosi więc 30 783, 93 zł miesięcznie i 397 407,23 zł rocznie