Naczelna Rada Adwokacka skierowała właśnie do Sejmu opinię ws. przedstawionych przez prezydenta ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Propozycje Andrzeja Dudy, według adwokatury, nie poprawią funkcjonowania sądów i "budzą te same zastrzeżenia, wątpliwości i ryzyka", co ustawy, które prezydent zawetował.

Najkrócej mówiąc, 20-stronicowa opinia stwierdza, że proponowane przez Andrzeja Dudę zmiany są jedynie alternatywną formą realizowania błędnej koncepcji, zawartej w zawetowanych ustawach. Naczelna Rada Adwokacka ocenia, że prezydenckie zmiany nie będą miały istotnego wpływu na poprawę działania sądów: w ustawie o Sądzie Najwyższym prezydent to sobie przyznaje uprawnienia, których przyznanie ministrowi sprawiedliwości sam krytykował, a w ustawie o KRS - nadal zmierza do przyznania parlamentowi obsady aż 21 z 25 miejsc w Radzie.

Opinia drobiazgowo opisuje kolejne niezgodności projektów z konstytucją i ryzyka związane z ich przyjęciem. Zdaniem autora, przewodniczącego Komisji Legislacyjnej NRA, prof. Macieja Gudowskiego, zmiany mogą mieć istotny wpływ na znaczące pogorszenie sytuacji prawnej obywateli przed sądem: "z treści proponowanych zmian wynika, że głównym założeniem reformy jest podporządkowanie władzy sądowniczej przedstawicielom władzy wykonawczej" - głosi opinia NRL. "Ani celowość, ani konieczność takiego działania w dalszym ciągu nie została w sposób należyty uzasadniona" - wskazano. 

Naczelna Rada Adwokacka wprost stwierdza, że przyjęcie prezydenckich projektów oznaczałoby odejście od zasad demokratycznego państwa prawnego, opartego na trójpodziale władz.

Według adwokatury, proponowane przez prezydenta nieuzasadnione zmiany ustrojowe "mogą jedynie pogłębić istniejące problemy, związane ze sprawnością działania sądów powszechnych i Sądu Najwyższego".

>>>>>>>>OPINIA NT. SN I KRS<<<<<<<<<<

(ph)