Protokół z działalności Komisji Majątkowej powstanie do końca lutego i zostanie upubliczniony w marcu. Zapowiedział to współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu abp Sławoj Leszek Głódź po jej posiedzeniu.

Zaznaczył, że raport jest jeszcze przygotowywany i zostanie podpisany przez obie strony. Przypomniał, że władze PRL odebrały Kościołowi ponad 200 tys. ha ziemi, a władze III RP zwróciły jedynie 63 tys. ha gruntów.

Jak powiedział abp Głódź, pojawiające się w mediach informacje dotyczące wartości zwróconego Kościołowi majątku, określanej na sumę 24 mld zł, są nieprawdziwe. Według przygotowywanego raportu z działalności Komisji majątek ten szacowany jest na ok. 5 mld zł, co podkreśliła wyraźnie strona rządowa.

Jak powiedział abp Głódź, większość spraw została załatwiona na drodze ugodowej lub zwrotu nieruchomości bądź ziemi; 216 spraw będzie rozpatrzone na drodze sądowej.

Podczas środowych obrad Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu - poinformował abp Głódź - wiele uwagi poświęcono polityce prorodzinnej, a zwłaszcza świadczeniom na rzecz rodzin wielodzietnych. Poruszono też kwestię polskiego przewodnictwa w UE.

Dodał, że strona kościelna zaapelowała do strony rządowej, by w trakcie przewodnictwa w UE Polska położyła szczególny nacisk na kwestię wolności religijnej, ale też problemów demograficznych.