Ruch "Solidarności", jak mało które wydarzenia z przeszłości, ma dziś cały czas wielką moc zmiany rzeczywistości na lepsze - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 39. rocznicy Sierpnia'80. Jak dodał "to ruch jakiego w historii świata nie było". Wydarzenia sierpniowe są dla nas powodem do wielkiej dumy - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości. "Polski sierpień dał światu wzór pokojowego protestu i udowodnił, że ludzie dzięki wierności swoim ideałom mogą zmieniać świat" - podkreślił.

Dzisiaj po latach wiemy, że z tych wielkich, pokojowych ruchów - ruchów, które nie posługują się też bronią - wywodzą się wielkie zmiany, które doprowadziły do niepodległości, suwerenności, wolności Rzeczypospolitej - podkreślił Morawiecki przemawiając do uczestników uroczystości w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Szef rządu przypomniał, że 39 lat temu i w czasach konspiracji "Solidarność" dawała nadzieję na przyszłość. Tak, jak tę nadzieję dawali wspaniali działacze “Solidarności" tamtych lat - Anna Walentynowicz, Andrzej Kołodziej, Andrzej Gwiazda, Joanna Duda-Gwiazda i wielu innych, tak wdzięczny jestem dzisiejszej “Solidarności" za waszą odpowiedzialną walkę o lepszą Polskę - mówił.

Jeśli dziś patrzymy na naszą politykę społeczną, którą ogromna część społeczeństwa chwali, cieszy się z niej, to pamiętajmy, iż u jej źródeł są mocne fundamenty gospodarcze, a one były możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że państwo polskie potraktowaliśmy jako wielką wartość - podkreślił Morawiecki.

Premier dodał, że "wielka mądrość “Solidarności" polega również na tym, żeby rozumieć okoliczności, możliwości, sięgać po wypisane na sztandarach “Solidarności" nasze marzenia, ale czuwać też wspólnie z wszystkimi rządzącymi, aby podstawy gospodarcze były mocne, a finanse publiczne stabilne".

Prezydent: Wydarzenia sierpniowe są dla nas powodem do wielkiej dumy

To tutaj, na wybrzeżu w sierpniu 1980 roku ludzie pracy zjednoczyli się, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec zła i niesprawiedliwości. Ten sprzeciw wobec komunizmu wyrastał z samych korzeni polskiego ducha i polskiej tożsamości - napisał prezydent w liście, który odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Wydarzenia sierpniowe są dla nas powodem do wielkiej dumy. Polacy, w ubiegłym wieku tak bardzo poranieni przez historię, potrafili na brutalną przemoc i okrucieństwo zbrodniczych ideologii odpowiedzieć siłą wartości, którym zawsze pozostawali wierni - wolnością, odpowiedzialnością, szacunkiem wobec bliźniego - zaznaczył prezydent.

Polski sierpień stał się manifestacją mocy tych wartości, dał światu wzór pokojowego protestu i udowodnił, że ludzie dzięki wierności swoim ideałom mogą zmieniać świat - napisał.

Prezydent w liście podkreśla także, "dziś gromadzimy się tutaj, aby wyrazić wdzięczność za ich odwagę i wytrwałość w walce o godność pracy i godność życia każdego człowieka". "Jest naszą patriotyczną powinnością, aby pamiętać o nich wszystkich, aby niczyje zasługi na drodze wolności nie zostały pominięte, ani zapomniane, aby oddać cześć tym, którzy doprowadzili nas do wolnej Polski" - napisał w liście Duda.

Podążanie za drogocennym przesłaniem Sierpnia 80' pozwoli nam budować silną i sprawiedliwą Rzeczpospolitą
- podkreślił.

Szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda: Spotykamy się, by powiedzieć dziękujemy, pamiętamy

Podczas sobotniego przemówienia szef "Solidarności" wskazywał, że zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. W tym kontekście przypominał wydarzenia z Poznania w 1956 r., wydarzenia na wybrzeżu w 1970, wydarzenia z 1976 r. oraz lipca i sierpnia 1980 r. Jak mówił bohaterów tamtych wydarzeń łączyło to, że przezwyciężyli lęk.

Dzisiaj po 39 latach spotykamy się w tym miejscu, w sali BHP - a jest nas z roku na rok coraz więcej - aby powiedzieć: dziękujemy, pamiętamy, nie zapomnimy. Bo to dla Związku Zawodowego Solidarność kontynuacja drogi, którą wytyczyli nam bohaterowie sierpnia 80-roku, tu w Gdańsku, ale później w Jastrzębiu i w porozumieniach katowickich, a także szczecińskich - mówił Piotr Duda.

Jak dodał dla tych wszystkich bohaterów 1980 r. największym podziękowaniem "jest kontynuacja tej drogi i dokończenie realizacji tych postulatów, których oni nie zdążyli zrealizować". Dla nas Związku Zawodowego Solidarność, związkowców tego młodszego pokolenia jest to zadanie numer jeden i codziennie w swojej ciężkiej pracy staramy się to realizować - podkreślił.


Marsz "Porozumienie z Sektorówką"

W sobotę w 39. rocznicę Porozumień Sierpniowych spod pomnika Króla Jana III Sobieskiego wyruszył ulicami Gdańska Marsz "Porozumienie z Sektorówką". Na uczestników marszu pod historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej czekał Lech Wałęsa z synem Jarosławem.

W marszu udział wzięli m.in. poseł Henryka Krzywonos (PO), wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO), poseł Jerzy Borowczak (PO), prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Uczestnicy na czele pochodu nieśli baner z napisem "Porozumienie 2019". Podczas przemarszu były wznoszone okrzyki "Lech Wałęsa -Solidarność!". Uczestnicy marszu nieśli biało-czerwoną flagę o powierzchni około 500 m. kw. - "Sektorówkę".

39 lat temu podpisano Porozumienia Sierpniowe

39 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, które w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

Powstanie “Solidarności"

10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ "Solidarność". Wkrótce związek liczył niemal 10 mln członków (było to 80 proc. pracowników państwowych). Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach - władze nie dopuściły tylko do powołania ogniw związku w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej.

Gdy gen. Wojciech Jaruzelski zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., Solidarność została zawieszona, a w październiku 1982 roku - zdelegalizowana. Był to okres prześladowań opozycji i działalności podziemnej. Związek został ponownie zarejestrowany w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu w kwietniu 1989 r.