W Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się debata 800 samorządowców z całego kraju, którzy omawiali 21 tez samorządowych. Na ich podstawie mają powstać projekty ustaw. Jak zadeklarowano, ruch wesprze w kampanii parlamentarnej Koalicję Europejską.

Według zapowiedzi, projekty ustaw zostaną złożone pod obrady przyszłego parlamentu. 

W deklaracji chodzi przede wszystkim o decentralizację państwa, bo jak czytamy w preambule tego dokumentu, obecnie rola wspólnot lokalnych jest ograniczana. Głównym postulatem jest wzmocnienie samorządów i nadanie im pełnej samodzielności.

Kolejnymi pomysłami są przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, likwidacja urzędu wojewody, zniesienie ograniczenia kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów, bo obecnie mogą pełnić tę funkcję przez 2 kadencje.

W pomyśle przekształcenia wyższej izby parlamentu chodzi o zniesienie monopolu partii politycznych w procesie stanowienia prawa. Aktywny udział w nim mieliby wziąć przedstawiciele samorządu terytorialnego, ale także samorządu zawodowego czy organizacji pozarządowych. Prezydent Łodzi nie wykluczyła osobnej siły politycznej, która mogłaby się tym zająć. Myślę, że będzie to zorganizowany ruch. Zaczynamy od tez, chcemy przekonać do tych tez. jeżeli przekonamy do tych też, które są w naszym patrzeniu na sprawy samorządowe, to również przekonamy, zęby stworzyć reprezentację samorządowców - mówi Hanna Zdanowska. Spekuluje też, że być może trzeba będzie zastanowić się nad zmianą prawa, tak by można było łączyć mandat samorządowca i członka nowej izby.

W dyskusji sporo jest też mowy o decentralizacji władzy, chociażby w dziedzinie kultury.

Samorządowcy proponują też odpolitycznienie mediów publicznych, walkę ze smogiem czy zwiększenie nakładów na edukację i kulturę.

Jak zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Samorządna Rzeczpospolita w jesiennych wyborach będzie wspierać Koalicję Europejską.

Po dyskusji jej uczestnicy mają przejść na Długi Targ w Gdańsku, gdzie odbył się polityczny wiec z udziałem m. in. Donalda Tuska.

Opracowanie: