Rok szkolny 2018/2019 zakończy się w 19 czerwca. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, skracającą rok szkolny o dwa dni.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Oznacza to, że powinny się w tym roku zakończyć 21 czerwca. Dzień wcześniej przypada uroczystość Bożego Ciała, dzień ustawowo wolny od pracy.

Skrócenie roku szkolnego zapowiedział w połowie maja premier Mateusz Morawiecki. Zrobimy zmianę w rozporządzeniu dotyczącym zakończenia roku szkolnego i zmienimy zakończenie roku szkolnego z piątku na środę - mówił wówczas premier. Jesteśmy praktyczni, funkcjonalnie bliżej ludzi - dodał.

O podpisaniu nowelizacji rozporządzeń minister edukacji poinformował w środę na konferencji prasowej.

Wielokrotnie jako ministerstwo informowaliśmy o tym, że zgodnie z zapowiedzią pana premiera, ale także na prośbę rodziców, nauczycieli i uczniów, dojdzie do wcześniejszego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Określaliśmy ten termin na 19 czerwca, ponieważ przed piątkiem, który zgodnie z dotychczasowym prawem powinien być dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, znajduje się dzień ustawowo wolny, czyli Boże Ciało, co powodowało, że uczniowie musieliby specjalnie przyjść w piątek do szkoły po to, by odebrać świadectwa -
powiedział Piontkowski.

Jak zaznaczył, aby uniknąć takiej sytuacji został przygotowany projekt rozporządzenia, który wprowadza na stałe taką regułę, że co prawda zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca, ale jeżeli ten piątek będzie poprzedzony dniem ustawowo wolnym, wówczas zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie przesuwało się na środę.

Dzięki temu nie będziemy się za każdym razem zastanawiali, jaki dzień będzie dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniu dzisiejszym podpisałem dwa rozporządzenia, które zmieniają te zasadę już na stałe - powiedział szef MEN.

Zaznaczył, że dzięki temu już w tym roku zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się w środę. Dzięki temu uczniowie już w środę odbiorą świadectwa, a następnego dnia rozpoczną się już ferie letnie - mówił minister. Dodał, że także w środę uczniowie kończący VIII klasy szkół podstawowych i uczniowie kończący gimnazja otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Nowelizacje rozporządzeń w sprawie organizacji roku szkolnego wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Dziś będą opublikowane - poinformował Piontkowski.