Na przełomie roku startuje I edycja Programu W 90 DNI do EKO. Program jest wspierany przez największe polskie aglomeracje oraz proekologiczne: miasta, miejscowości i organizacje. W 90 DNI do EKO pokazuje, jak prostymi sposobami w ciągu 90 dni można poprawić swoje zdrowie i samopoczucie.

Data rozpoczęcia Programu nie jest przypadkowa - zbiega się z  tradycją postanowień noworocznych, z których wiele dotyczy aktywniejszej dbałości o zdrowie, kondycję i dietę.

Do wygrania ekożywność na 90 dni!

W pierwszym etapie Programu W 90 DNI do EKO organizatorzy poszukują osoby, która zostanie jednym z dwóch EKObohaterów. EKObohaterowie przez  cały okres trwania akcji będą zaopatrywani w ekologiczną żywność, a swoimi doświadczeniami i odczuciami związanymi ze zmianą diety będą regularnie dzielić się z innymi (wpisy i zdjęcia na stronie Programu). Jednocześnie EKObohaterowie będą ze sobą rywalizować i walczyć o poparcie pozostałych uczestników Programu, którzy również będą wdrażać w swoje życie proekologiczne nawyki.

EKObohaterowie zostaną wyłonieni spośród zarejestrowanych uczestników akcji przed 15 stycznia 2013 r, kiedy to oficjalnie rozpoczyna się Program W 90 DNI do EKO. Aby wziąć w nim udział i stanąć do walki o ekologiczne jedzenie na 90 dni, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie: www.90dnidoeko.pl.

Małe kroki, opieka specjalistów i zdrowa rywalizacja

Merytoryczny plan Programu W 90 DNI do EKO został opracowany przez dietetyków i psychologów. Zarejestrowani uczestnicy są prowadzeni przez ekspertów w taki sposób, aby na własnym przykładzie doświadczyli, że nawet najmniejsze decyzje i proekologiczne zmiany mają nie tylko głęboki sens, ale i prawdziwą skuteczność. Uczestnicy otrzymują przez platformę www.90dnidoeko.pl codzienne proste zadania i wskazówki, które pozwalają im w łagodny, naturalny sposób, metodą małych kroków przestawić się na eko i wprowadzić zdrowe zasady do swojego życia.

Tym, co wyróżnia Program jest też jego forma - uczestnicy wykonując zadania gromadzą punkty, przemieniając tym samym proces pracy nad sobą w angażującą grę i zdrową (nomen omen) rywalizację.   

W 90 DNI do EKO to 90-dniowy diet coaching, który trenuje w rozwijaniu świadomości, wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia, zwłaszcza (choć nie tylko) sposobu odżywiania. Program kładzie nacisk również na aktywność fizyczną i zasady zrównoważonego rozwoju, które przyczyniają się do budowania lepszego życia wokół nas.

Dlaczego 90 dni?

90 dni  wystarczy, żeby dokonać realnych zmian w swoim organizmie. Mamy w sobie ok. 5 litrów krwi. Krwinka czerwona żyje ok. 120 dni, ale już po 90 zauważamy symptomy odnowy krwi i zmiany jej jakości. W miarę jak stare komórki w krwiobiegu są zastępowane komórkami powstałymi z nowego materiału, nasze samopoczucie stopniowo się poprawia.

W 90 DNI do EKO może pomóc w zrealizowaniu noworocznych postanowień - mówi dr Krzysztof Broclawik z Grupy Trenerskiej Mentor - Stoją za nim godziwe wartości i realistyczne założenia dotyczące motywacji. Małe kroki prowadzą do wielkich wyników!

Patroni - ekologiczna koalicja miast, gmin i organizacji

Program pozyskał wyjątkowych Partnerów. Są nimi największe aglomeracje i miasta realizujące proekologiczne inicjatywy oraz szczególnie aktywni regionalni liderzy, którym zawdzięczamy liczne ekologiczne azyle  na mapie Polski i którzy udowadniają, że nie trzeba być wielkim, aby dokonywać wspaniałych dzieł na rzecz środowiska naturalnego.