Sąd Rejonowy w Limanowej w województwie małopolskim skazał byłego dyrektora Muzeum Ziemi Limanowskiej na rok więzienia w zawieszeniu. Jan W. odpowiadał za zaginięcie w 2009 roku z placówki bezcennych archiwaliów, m.in. szesnastowiecznego aktu lokacyjnego miasta.

Sąd zakazał też W. zajmowania stanowisk kierowniczych oraz wykonywania zawodu muzealnika przez trzy lata - poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Lucyna Franczak. Były dyrektor ma też wpłacić na rzecz skarbu państwa 5 tys. 800 zł oraz ponieść koszty sadowe. Wyrok jest nieprawomocny.

Jan W. był oskarżony o to, że zajmując stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, nie dopełnił swoich obowiązków. Miał wielokrotnie zaniechać wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego i doprowadził do utraty w niewyjaśnionych okolicznościach zdeponowanych w muzeum cennych dla kultury archiwaliów.

Wśród zaginionych przedmiotów był akt lokacyjny Limanowej, nadany w 1565 r. przez króla Zygmunta Augusta. Zaginęły także szesnastowieczne pieczęcie miejskie, przywileje miejskie wydane przez króla Zygmunta III Wazę, przywilej na organizację dwunastu jarmarków rocznie z 1792 r. i inne cenne dokumenty. W. doprowadził także do zniszczenia lub znacznego pogorszenia stanu części zbiorów muzealnych stanowiących dobro narodowe, przez niewłaściwy sposób ich przechowywania.

W. trakcie śledztwa przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze.

Zniknięcie bezcennych archiwaliów z sejfu limanowskiego muzeum ujawniono w 2011 roku. Władze Limanowej złożyły wtedy do prokuratury zawiadomienie dotyczące ewentualnego niedopełnienia obowiązków służbowych przez dyrektora muzeum.

Śledczy nie ustalili, gdzie są zaginione archiwalia, nie ustalili też, w jakich okolicznościach i kiedy zaginęły.

(rs)