Po pierwszym przetargu na stoczniowe majątki minister skarbu złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa rozpowszechniania informacji o przetargu, które mogły wpłynąć na jego wynik...

Niestety poszkodowany - zarządca kompensacji Bud Bank Leasing nie złożył wniosku o ściganie i dlatego prokuratura w Szczecinie odmówiła wszczęcia postępowania.

Dlaczego poszkodowany wniosku nie złożył, a potem na odmowną decyzję prokuratury nie złożył zażalenia - tego w Bud Bank Leasingu wyjaśnić nikt nie chciał. Roma Sarzyńska rzecznik Agencji Rozwoju Przemysłu, do której mnie odesłano - najwyraźniej zajęta bieżącym dzisiejszym przetargiem na majątek stoczni w Gdyni – nie odbierała telefonu.