Przepisy antyalkoholowe będą zaostrzone. Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest już gotowy i w ciągu miesiąca trafi do Sejmu. Resort zdrowia chciałby uchwalenia nowych przepisów jeszcze w tym roku.

Najważniejsze zmiany dotyczą sprzedaży alkoholu nieletnim oraz karania za to właścicieli sklepów oraz roznosicieli sezonowych, np. w okresie letnim oferujących alkohol na plażach czy nad basenami. Będą ostrzejsze kary dla właścicieli sklepów, bo za łamanie przepisów będzie im można nie tylko cofnąć koncesję, ale nawet odebrać pozwolenie na działalność gospodarczą. Szereg przepisów zostało doprecyzowanych. Sprzedawca będzie miał zakaz sprzedaży alkoholu, jeśli młodo wyglądający klient odmówi pokazania dokumentu poświadczającego wiek. Uściślono też zasady postępowania z nietrzeźwymi w izbie wytrzeźwień, wiadomo też w jaki sposób będzie można zmusić do poddania się badaniu na obecność alkoholu nietrzeźwego, który odmawia takiego badania.

Posłuchaj mojej relacji o zmianach w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Projekt wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w obiektach sportowych podczad trwania meczów lub zawodów.

Wojciech Kłosiński z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia o czekających nas zmianach

Resort chciałby uchwalić nowe przepisy jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jednak, jak duże zmiany wprowadzą do projektu posłowie lub senatorowie.