Czesi w nowym prawie jazdy nie będą musieli się podpisywać, teraz wystarczy odcisk ich palca.

Jest to ułatwienie dla tych, którzy albo nie potrafią pisać, albo mają ograniczone zdolności fizyczne. Potwierdzanie swej tożsamości przy pomocy odcisku palca umożliwia czeskim posiadaczom prawa jazdy obwieszczenie wydane przez Ministerstwo Transportu i Łączności, a dotyczące i uzupełniające postanowienia ustawy o ruchu drogowym. Możliwość składania odcisku palca na prawach jazdy wprowadzona została "na podstawie umowy wiedeńskiej o ruchu drogowym z roku 1968". "Już wcześniej istniała możliwość składania odcisku zamiast podpisu, ale konkretny policjant decydował o tym, czy będzie to respektować, czy nie".

Nie musi umieć pisać

Bez tego obwieszczenia prawa jazdy nie mógłby otrzymać człowiek, który np. umie czytać, ale nie umie pisać, albo jest całkowitym analfabetą. Jednak urzędnicy z wydziałów komunikacji poszczególnych miast są przekonani, że analfabeta nie potrafi nauczyć się przepisów i zdać - zwłaszcza teoretycznych - egzaminów na prawo jazdy. Jednak analfabeta może przecież nauczyć się testów na pamięć. Na zastrzeżenia, że osoba, która ma na tyle ograniczone zdolności fizyczne, iż nie może pisać - nie może uzyskać prawa jazdy, przedstawiciel czeskiego Ministerstwa Transportu i Łączności odpowiedział, że zdarzają się jednak takie przypadki niedowładu ręki, kiedy "człowiek nie może pisać, ale może prowadzić samochód".

22:20