Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie wydał dziś decyzji w sprawie kamienicy przy ul Polanki 57/58 w Gdańsku. Rozprawę odroczono do 16 grudnia.

W czerwcu 2007 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał wydanie kamienicy niemieckim spadkobiercom. Od wyroku tego odwołało się miasto Gdańsk, które w końcu lat 70. przejęło kamienicę w zarząd. Obecni mieszkańcy budynku chcą dowieść, że spadkobiercy właściciela Augusta Lindhoffa zrzekli się praw własności do kamienicy. Na kolejnej rozprawie zostaną przesłuchani w charakterze świadków.