Władze lokalne nie mają prawa płacić za urodzenie dziecka; nie ma wyraźnej podstawy prawnej dla becikowego - mówi ekspert samorządowy Michał Kulesza.

Takie jest orzecznictwo – mówi RMF Kulesza. Uważam jednak, że to orzecznictwo jest nieprawidłowe, ponieważ nie pozwala samorządowi wykonywać swojej misji; samorząd jest jakby ubezwłasnowolniony - dodaje.

A my przypomnijmy, że w Krakowie wnioski o wypłatę pieniędzy z okazji urodzenia dziecka można składać już od dziś. W Warszawie z kolei radni mają zdecydować, czy becikowe będą dostawać też młodzi rodzice w stolicy.