Prokuratorskie zarzuty sekretarza generalnego PZPN - Zdzisława Kręciny - dotyczą przekazania ok. 350 tys. zł zajętych przez komornika na poczet klubu Widzew Łódź. Wiceprezes klubu -Marcin Animucki mówi jednoznacznie: nie dostaliśmy żadnych pieniędzy od PZPN-u.

O jaką kasę chodzi?