Stoczniowcy z Gdyni grożą strajkiem, jeżeli komornicy zajmą zakładowe konta. Gdyńska stocznia, podobnie jak wszystkie inne, jest zadłużona u wielu kontrahentów, dostarczających produkty do budowy statków.

Nowe przepisy pozwalające komornikom przejmować pieniądze przeznaczone na wypłaty w zadłużonych przedsiębiorstwach budzą w kraju coraz większe kontrowersje.

W tym miesiącu stoczniowcy dostali wcześniej pensje – 4 lutego – na dzień przed wejściem w życie kontrowersyjnych przepisów. Stoczniowcy są pewni, że gdyby z wypłatą poczekano jeszcze kilka dni, mogłyby być kłopoty z zajętymi przez komorników kontami.

Rabuje się ludzi zgodnie z prawem, więc wybuch byłby tak właściwie przeciwko prawu - przestrzega Kazimierz Grajcarek z "Solidarności", który już zapowiada, że jego związek zapewni szeroką informację. Informację o konsekwencjach zmian tych przepisów. "Solidarność" ma pretensje do ekspertów od prawa, że nie bili na alarm przy zmianie kodeksu postępowania cywilnego.

Akcję zbierania podpisów przeciwko nowym przepisom prowadzi śląsko-dąbrowska "Solidarność". Zmiany kontrowersyjnych przepisów żądają także związkowcy z "Solidarności", którzy od wczoraj prowadzą protest głodowy w Warszawie.