Wprowadzenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego to jeden z tematów, którym zajmie się dziś w Warszawie Polsko-Litewski Zespół Ekspertów Edukacyjnych i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych. To jego drugie spotkanie - pierwsze odbyło się 12 września w Druskiennikach na Litwie. Zespół został powołany po protestach Polaków mających obywatelstwo litewskie, którzy chcą zmiany przyjętej przez parlament w Wilnie ustawy o oświacie.

Zgodnie z nową ustawą od 2013 r. w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania w tych placówkach znacznie się różni: w szkołach litewskich zakres literatury litewskiej jest szerszy. Ustawa zakłada też, że od 1 września w szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej tego kraju mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po litewsku będzie wykładany przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego".

W związku z nową ustawą 2 września w Wilnie odbył się wiec przed Pałacem Prezydenckim, w którym wzięło udział kilka tysięcy osób, głównie Polaków - obywateli Litwy. Protestujący domagali się odwołania przyjętych w marcu przepisów.

Dwa dni później - 4 września - w litewskiej miejscowości Połąga (Palanga) doszło do spotkania premierów: Donalda Tuska i Andriusa Kubiliusa. Szefowie rządu ustalili wówczas, że powołany zostanie polsko-litewski zespół ekspertów zajmujących się edukacją.