Spór o gigantyczny majątek rodziny Potockich. Władze małopolskich Krzeszowic zablokowały decyzję o oddaniu ponad 33 hektarów ziemi z zamkiem, pałacem i kilkoma zabytkowymi budynkami spadkobiercom rodziny.

Po siedmiu latach starań rodzina Potockich ma odzyskać część swojego majątku w Krzeszowicach - to decyzja wojewody małopolskiego Jerzego Millera. Spadkobiercy rodziny wskazywali na bezprawną nacjonalizację części rodowych dóbr w Krzeszowicach, którą objęto dekretem PKWN-u o reformie rolnej w 1944 r. Zgodnie z ówczesnymi przepisami na rzecz państwa przechodziły po wojnie nieruchomości ziemskie przekraczające 50 ha użytków rolnych bądź 100 ha powierzchni całkowitej. Potoccy mogą odzyskać: ruiny zamku Tenczyn w Rudnie oraz XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy.

Utrata tak dużego majątku byłaby paraliżem dla miasta - uważa wiceburmistrz Jolanta Tryczyńska-Celarek.

Po odwołaniu się władz Krzeszowic, spór będzie teraz musiał rozstrzygnąć Minister Rolnictwa.