Dobra wiadomość dla właściceli czterech kółek. Urząd Ochrony

Konkurencji i Konsumentów zapowiada, że zajmie się sprawą nowej

podwyżki cen paliw. Pod lupę weźmie ją Zespół do Spraw Paliw powołany

po poprzednim skoku cen benzyny, a który bada wszystkie tegoroczne

podwyżki. Jeśli okaże się, że Polski Koncern Naftowy wykorzystuje swoją

pozycję na polskim rynku paliwowym, sprawa trafi do Sądu

Antymonopolowego.

Przypomnijmy. Benzyna z Koncernu zdrożeje od jutra. Będzie to już 15

podwyżka w tym roku.