Tylko trzy śląskie uczelnie zgodziły się na akcję bezpłatnych badań studentów, pod kątem wirusa HIV. Wśród tych, które odmówiły, jest Śląski Uniwersytet Medyczny.

W Polsce 1 na 1000 osób zakażona jest wirusem HIV. Prawie 60% z nich to osoby poniżej 29 roku życia. Społeczna Agencja PR wspólnie z władzami województwa zorganizowała na Śląsku bezpłatną akcję badań na obecność wirusa HIV. Akcja „ryzy kochania”, jest skierowana do studentów. Znajdują się oni w tzw. grupie zagrożenia. Zaproszenia zostały rozesłane do wszystkich wyższych uczelni na Śląsku. Nie odmówiły tylko trzy. Organizatorzy są tym bardzo zaskoczeni.

Posłuchaj mojej rozmowy z Magdaleną Sudor, ze Społecznej Agencji PR.

Zgłosił się AWF, zgłosił się Uniwersytet Śląski, a nie ma Uniwersytetu Medycznego. Brak tej uczelni najbardziej rzuca się w oczy. Izabela Koźmińska – Życzkowska, rzecznik ŚUM, tłumaczy, że nie chcieli powielać własnych działań.

Posłuchaj jak tłumaczy się Uniwersytet Medyczny.

Do akcji nie zgłosiła się również między innymi Politechnika Śląska oraz Akademia Ekonomiczna. Dziś od 14.00 przebadać mogli się studenci Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowanie było spore.

Połsuchaj studentów, którzy wzięli udział w badaniu.

Próbki krwi pobrane od studentów trafią do katowickiego sanepidu. Swoje wyniki poznają w ciągu tygodnia.