Sprawa taśm generała Czesława Kiszczaka wraca do prokuratury - tak

zadecydował Sąd w Warszawie. Przychylił się tym samym do wniosku posłów

KPN-Ojczyzna. Taśmy generała Kiszczaka to film nakręconcy podczas

nieoficjalnych rozmów w Magdalence, podczas obrad Okrągłego Stołu.

Fragmenty tego filmu pokazała telewizja publiczna w 10 rocznicę

rozpoczęcia rozmów w Magdalence.