Odetniemy wodę w kamienicach zrzeszenia właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli dotąd specjalnych umów ze spółką – zapowiadają bydgoskie wodociągi. Zagrożonych brakiem wody jest kilka tysięcy mieszkańców prywatnych kamienic.

Właściciele kamienic nie podpisali umów, gdyż nie chcą zostać obciążeni potężnym długiem, jaki część lokatorów ma wobec wodociągów; uzbierało się tego prawie 2,5 mln złotych. Wprawdzie część kwoty dawno się przedawniła, ale jeśli właściciele kamienic umowę parafują, uznają nawet te przeterminowane należności. Spory trwają już 7 lat.

Dziś jednak władze wodociągów straciły cierpliwość - prezes spółki wysłał pismo, w którym powiadomił właścicieli kamienic, że niebawem - w połowie maja -zacznie odcinać wodę; zagrożonych jej brakiem jest kilka tysięcy rodzin w 86 domach.

Wodociągi mają obowiązek zapewnić dostawę wody i zapewnią tzw. zastępcze punkty poboru wody, ale trzeba będzie przynieść ją sobie we wiadrze - mówi Stanisław Drzewiecki. Prezes wodociągów dodaje jednak, że ma nadzieję, iż sama groźba podziała i właściciele kamienic umowy podpiszą.