Służbowa lancia, którą podróżował doradca prezydenta RP - Jerzy

Mackiewicz, spłonęła pod Ostródą w województwie warmińsko - mazurskim.

Kierowcy udało się ugasić pożar. Przyczyną wypadku było prawdopodobnie

zwarcie instalacji elektrycznej. Mackiewicz jechał z Gdańska do

Warszawy. Ani jemu, ani drugiemu pasażerowi - prezesowi Fundacji

"Teraz Polska" - nic się nie stało.