Serbski parlament uchwalił ustawę restytucyjną, która umożliwi obywatelom zwrot dóbr skonfiskowanych i upaństwowionych w czasach komunistycznych. Przyjęcie ustawy jest jednym z warunków stawianych Serbii przez Unię Europejską, aby w przyszłości mogła wejść do tej wspólnoty.

Ustawa restytucyjna spotkała się z krytyką ze strony spadkobierców osób poszkodowanych, którzy uważają, że nie zrekompensuje ona krzywdy wyrządzonej ich rodzinom. Ustawa zakłada zwrot nieruchomości lub ziemi, jeśli to możliwe w naturze, lub za odszkodowaniem w państwowych obligacjach. Będą one wypłacane ze specjalnie utworzonego funduszu o wartości 2 miliardów euro.

Władze w Belgradzie mają nadzieję, że Serbia formalnie zostanie kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej jeszcze w tym roku.