Sąd Najwyższy przyjął wytłumaczenia PiS dotyczące sprawozdania finansowego tej partii z kampanii wyborczej sprzed dwóch lat. Sędziowie odrzucili natomiast skargę SLD na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej odrzucającej sprawozdanie tego komitetu.

Mariusz Piekarski tłumaczy, dlaczego skarga SLD na decyzję PKW w sprawie sprawozdania finansowego partii zostało odrzucone przez Sąd Najwyższy