Rząd przygotowuje się do wypłacania rekompensat dla byłych właścicieli, którzy utracili majątki w Polsce Ludowej. Informację tę potwierdziła sieci RMF szefowa doradców premiera Teresa Kamińska.

Jest to możliwe, ponieważ wypłata odszkodowań za odebrane w wyniku nacjonalizacji majątki była zapisana w dekretach PKWN. Jednak żaden z rządów w minionym 50-leciu nie wydał rozporządzeń umożliwiających wypłatę odszkodowań. Wypłaty mogą sięgnąć według gazety aż 150 miliardów złotych, ale zdaniem Kamińskiej, wypłacanie odszkodowań byłym właścicielom po wygraniu przez nich przyszłych procesów w sądach przeciw państwu polskiemu byłoby jeszcze droższe. Minister Kamińska ma nadzieję, że posłowie zmienią zdanie i znowelizują ustawę reprywatyzacyjną - odrzucając wcześniej weto prezydenta do uchwalonej już ustawy. Zdaniem przeciwników zwracania majątków, propozycja rząd jest niczym innym tylko reprywatyzacją robioną "tylnymi drzwiami" w sytuacji prezydenckiego weta do ustawy reprywatyzacyjnej.

Zdaniem Mirosława Szybowskiego prezesa Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych, jest to jedyna droga ratująca Polskę przed lawina procesów odszkodowawczych w kraju i za granicą. „Przy wejściu do Unii to będzie potrzebne” – powiedział Szybowski. Opozycja twierdzi, że nawet jeśli opozycja wyda rozporządzenia odszkodowawcze do dekretów nacjonalizacyjnych to zostaną one zmienione po wyborach parlamentarnch. Posłuchaj relacji reportera Radia RMF FM Ryszarda Cebuli:

22:00