Nie kończą się problemy byłego ministra rolnictwa Jacka Janiszewskiego, związane z nadużyciami w szczecińskim oddziale Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dziś do Sejmu trafi raport NIK w tej sprawie i odpowiedź na raport przygotowana przez Agencję.

Według prasy inspektorzy NIK, którzy prowadzili kontrolę w Szczecinie mieli odkryć wiele nieprawidłowości popełnionych w czasie, gdy oddziałem kierował późniejszy minister rolnictwa, Jacek Janiszewski. Tracić miał na nich skarb państwa, a zyskiwać koledzy Janiszewskiego.

Gdy o sprawie napisała prasa, Janiszewski podał się do dymisji. Według rzecznika NIK, Przemysława Szustakiewicza, Izba przygotowuje wystąpienie do prokuratury przeciw "wysokiemu urzędnikowi szczecińskiej Agencji". Szustakiewicz nie chciał jednak powiedzieć o kogo chodzi.

Wiadomości RMF FM 08:45