"Dzięki programowi "Rodzina 500+" i pieniądzom otrzymywanym co miesiąc na dzieci, więcej z nich wyjedzie w zimie na ferie" - powiedziała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, powołując się na sondaż opinii społecznej.

"Dzięki programowi "Rodzina 500+" i pieniądzom otrzymywanym co miesiąc na dzieci, więcej z nich wyjedzie w zimie na ferie" - powiedziała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, powołując się na sondaż opinii społecznej.
Elżbieta Rafalska /Jacek Turczyk /PAP

Mamy dane z sondażu IBRiS, czy program 500+ wpływa na udział dzieci i ich aktywności podczas ferii zimowych. Już poprzednio - podczas letnich wakacji - odnotowaliśmy taki efekt - zauważalny był wzrost uczestnictwa dzieci w koloniach, obozach, wyjazdach, wczasach rodzinnych - powiedziała minister.

Ponad 40 proc. ankietowanych uważa, że nasz program pozwala wysłać dzieci na ferie zimowe. Mamy też niemałą - 9 proc. - grupę badanych, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyć w różnych formach zimowego wypoczynku w ferie - podała.

Podkreśliła, że zimowy wyjazd jest kosztowniejszą dla rodzin formą wypoczynku - są to często obozy w górach, narciarskie. Wiele dzieci nie jeździło na nie, bywało, że przez całe lata - mówiła Rafalska.

To jeden z tych efektów, który nas niezwykle cieszy i pokazuje, że to świadczenie trafia wprost na dzieci - dodała.

Program "Rodzina 500+" wystartował 1 kwietnia zeszłego roku. Dzięki niemu wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Według danych MRPiPS, do końca grudnia 2016 r. programem objęto ponad 3,8 mln dzieci do 18 lat. Do 2,78 mln rodzin trafiło ponad 17 mld zł.

(ph)