"Chcemy osłon socjalnych dla zwalnianych nauczycieli", "finansowanie

oświaty nie jest zadaniem rodziców" - to tylko niektóre z haseł

wyrażające nastroje nauczycieli.

Przedstawiciele tego zawodu z całego kraju pikietowali dziś przed

Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Dlaczego właśnie tam? bo zdaniem

nauczycielskiej Solidarności to samorządy mogą stać się partnerem we

wspólnej walce o polepszenie sytuacji finansowej oświaty. Daniel

Adamski:

"PIKIETA" 0:39