Można zapomnieć o papierosach „lekkich” czy „łagodnych” - wszystkie są jednakowo szkodliwe. Koncerny tytoniowe przegrały sprawę przeciwko regulacjom nakazującym im umieszczanie nowych, bardziej dosadnych ostrzeżeń o szkodliwości palenia na paczkach papierosów. Werdykt w tej sprawie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Oznacza to, że termin „lekkie” i „łagodne” w odniesieniu do papierosów zostały wykluczone z użytku, gdyż wprowadzają w błąd. Co więcej, ostrzeżenia o szkodliwości palenia będą musiały pokrywać 30 proc. powierzchni paczki papierosów z przodu i 40 proc. powierzchni z tyłu. W przyszłości mogą się też pojawić, niekiedy bardzo wymowne, graficzne ostrzeżenia przed zgubnymi skutkami palenia

Badania przeprowadzone wśród palaczy w Europie - zwłaszcza w Wielkiej Brytanii -wykazały, że wielu z nich wolałoby na miesiąc zrezygnować z seksu niż z przysłowiowego dymka. Dla niektórych skok na bungee czy ze spadochronem wydaje się rzeczą łatwiejszą niż rzucenie palenia.

FOTO: Archiwum RMF

22:50