3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję uważaną za pierwszą nowoczesną ustawę zasadniczą w Europie. Rocznicę jej uchwalenia uznano za święto narodowe w 1919 roku, lecz obchodzona była już w latach 1917 i 1918.

Dziś w całym kraju odbędą się uroczystości Święta 3 Maja. W Warszawie prezydent odznaczy osoby zasłużone w życiu społecznym, spotka się z przedstawicielami parlamentu, rządu i korpusu dyplomatycznego. Przedstawiciele władz państwowych wzięli udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

"Niech narodowe debaty służą Polsce" - to życzenia Aleksandra Kwaśniewskiego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, wypowiedziane podczas uroczystej odprawy wart. Życząc Polsce zgody, nawiązał do preambuły konstytucji 3 Maja:

Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak przedstawiła we wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym zamiar zorganizowania 3 maja przyszłego roku zjazdu Polonii z całego świata. Miałby on pokazać duchową jedność i wytyczyć program wspólnych działań rodaków w kraju i za granicą.

Wiadomości RMF FM 06:45

Ostatnie zmiany 13:45