Polska jest krajem bezpiecznym, a obraz przestępczości kreowany w mediach nie zawsze odpowiada rzeczywistości - uważa zastępca szefa Policji Józef Semik.

Jego zdaniem, nie wystarczy skuteczniej działać - należy też jak najszybciej zmienić sposób rozprowadzania dokumentów, praw jazdy i dowodów osobistych, co zmniejszyłoby skalę fałszerstw. Szybciej muszą także działać sądy, bo tylko szybkie pociągnięcie przestępcy do odpowiedzialności ma sens.

Według danych policji, wykrywalność zabójstw w Polsce sięga obecnie 87 procent. Z roku na rok znacznie wzrasta liczba kradzieży i rozbojów, mniej jest natomiast włamań.

Wiadomości RMF FM 18:45