Ponad połowa dorosłych Polaków nie zna żadnego języka obcego, a blisko dwie piąte nigdy nie było za granicą - takie wyniki przynosi opublikowany właśnie sondaż CBOS.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, ponad połowa dorosłych Polaków nie zna żadnego języka obcego. Natomiast 44 procent badanych twierdzi, że potrafi porozumieć się w co najmniej jednym języku obcym. Co czwarty Polak deklaruje znajomość rosyjskiego; 17 procent - angielskiego, 14 - niemieckiego, a 2 procent Polaków przyznaje się do znajomości języka francuskiego.

Młodzi ludzie - między 18 a 24 rokiem życia, postawili przede wszystkim na angielski. Ten język zna ponad połowa z nich. Rzadziej niemiecki - 22 procent, a rosyjski tylko 13 procent.

Z badań wynika także, że krajem najczęściej odwiedzanym przez Polaków są Niemcy. W ciągu ostatnich 20 lat był tam co trzeci obywatel naszego kraju. Następne w kolejności są Czechy i Słowacja. Było tam tyle samo badanych co w Niemczech. W czołówce odwiedzanych krajów znalazły się również Węgry, Włochy i Austria.