Rządowy Pakiet Antykryzysowy niepopularny wśród przedsiębiorców. W województwie pomorskim zaledwie 13 pracodawców złożyło wnioski o pomoc w związku z kryzysem.

Pakiet przewiduje m.in. wypłatę pracowniczych pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w czasie przestoju firmy. Przedsiębiorca nie może zalegać z wpłatami do ZUS i Urzędu Skarbowego. Musi przedstawić także program ratunkowy dla przedsiębiorstwa.

Pracodawcy twierdzą, że przepisy, dotyczące Pakietu Antykryzysowego, są zbyt skomplikowane. A pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, małą ilość złożonych wniosków tłumaczą niewiedzą przedsiębiorców o możliwości otrzymania takiej pomocy.