Wielowiekowa tradycja wywodząca się z etosu rycerskiego kończy się w Poznaniu. 85 nominowanych uroczyście oficerów opuszcza dzisiaj mury Wyższej Szkoły Oficerskiej, to ostatni rocznik wykształcony w szkole, która przestaje istnieć.

Zadania poznańskiej szkoły od października przejmie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W Poznaniu pozostanie centrum szkolenia. Wraz z oficerami naukę zakończyli również adepci szkoły chorążych. Z absolwentami szkoły rozmawiał nasz reporter Dariusz Goliński:

Foto Dariusz Goliński RMF

14:35