Jeden na 3 orliki przy szkołach w Łodzi nie miał swojego opiekuna, ale wszystkie boiska są otwarte w wakacje. Dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystają z obiektów.

Sprawdziłam orliki przy ulicach: Rajdowej, Wileńskiej i Dąbrówki

Tam, gdzie jest opiekun boiska, zwykle młodzież też ma dostęp do szatni, natrysków i sprzętu sportowego.