"Orlik" w Lublinie – droga przez mękę. Budowa boisk na lubelskich Bronowicach miała się skończyć 30 listopada. Dziś mamy 14 maja i jeszcze nie ma odbioru końcowego.

Podobnych obiektów w regionie w małych miejscowościach oddano w tym samym czasie kilkanaście.

Dlaczego to co w innych miejscach jest normą w Lublinie jest niemożliwe?