Czwartą dobę mieszkańcy wsi Leśnice w pomorskiem walczą o swojego

proboszcza. Nie chcą, by przeniesiono go do innej parafii. Bez przerwy,

dzień i noc, okupują plebanię.

Protestujących odwiedził Adam Kasprzyk.

"PROBOSZC" czas 38 sek