Ile są warte polskie złoża surowców mineralnych? Według nieoficjalnych informacji to 230 miliardów złotych. Polska dysponuje 10 tysiącami złóż.

230 miliardów złotych to nieoficjalna i z pewnością niepełna wartość polskich złóż surowców mineralnych. Nasze skarby to węgiel kamienny, brunatny, miedź, siarka i sól. Dysponujemy 10 tysiącami opisanych złóż, ale nigdy nie została policzona ich wartość.

Dlaczego tak się stało? To nie jest trudne, ale trzeba opracować do tego odpowiednią metodykę, a tego u nas jeszcze brakuje - mówi profesor Roman Ney z Polskiej Akademii Nauk.

Dodajmy, że inne kraje znają wartość swych złóż surowców mineralnych.

Nasz reporter odwiedził Zakład Górniczo-Hutniczy "Bolesław" w Olkuszu. Wartość złóż w tej kopalni wynosi 5 miliardów złotych. Posłuchaj: