Oszustwo nie popłaca – przynajmniej wśród os. Udowodniły to obserwacje tych owadów, u których wzory na głowie są informacją dla innych osobników o miejscu danej osy w hierarchii – informuje „Nature”.

U budujących papierowe gniazda os z gatunku Polistes dominulus oznaką statusu są łatwo dostrzegalne żółto-czarne wzory na głowie.

Aby te wzory miały sens, muszą być symbolem „uczciwym” – świadczącym o rzeczywistej wartości danego osobnika. Badacze zastanawiali się, co się stanie, kiedy dojdzie do oszustwa. W tym celu przeprowadzili eksperyment.

Niektóre osobniki pomalowali tak, aby wyglądały na wyższe rangą niż w rzeczywistości. Okazało się, że takie owady spotykają się z agresją ze strony innych osobników.

Dochodziło na przykład do walk dwóch samic, z których jedna rzeczywiście dominowała, a u drugiej, o niższym statusie, zmieniono znaki tak, by sprawiała wrażenie wyżej postawionej w hierarchii niż rzeczywiście była.