Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ONZ zwołała szczyt w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego, który odbędzie się 20-24 czerwca w jej siedzibie w Wiedniu - poinformowali dyplomaci. Yukiya Amano Amano, dyrektor generalny MAEA, oświadczył, iż chce, by państwa członkowskie MAEA dokonały oceny reakcji na kryzys nuklearny w Japonii.

Sytuacja wciąż pozostaje bardzo poważna, a wysiłki na rzecz przezwyciężenia tego kryzysu są coraz intensywniejsze - zaznaczył Amano. Według niego, japońskie władze stanęły w obliczu dodatkowych trudności, ale odniosły też pewne sukcesy.

MAEA zaleciła władzom japońskim dalszą ewakuację liczącej 7 tysięcy mieszkańców wioski Iitate, położonej na północny zachód od elektrowni Fukushima. W Iitate stwierdzono bardzo wysoki poziom promieniowania.