W lubelskiej policji ruszyła finansowa lustracja funkcjonariuszy od najniższego do najwyższego szczebla. Konieczność składania deklaracji majątkowych budzi sporo kontrowersji. Do tej pory obowiązek ten ciążył wyłącznie na kierownikach jednostek.

Policjanci nie mają nic przeciwko lustracji, ale chcą by podobną kontrolą objąć także inne grupy zawodowe: Mówię tu o wojskowych, celnikach, urzędnikach państwowych. Niech to będzie powszechne - mówi Julian Sekuła, szef policyjnych związków w Lublinie.

Na razie jednak akcja dotyczy tylko policjantów i pewnie dlatego sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich. Policjanci chcą też sprawdzenia, czy owa lustracja jest zgodna z prawem.

Zdaniem szefostwa lubelskiej policji, wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Poza tym oświadczenie ma zabezpieczać przed ewentualnymi pomówieniami: Takie oświadczenie stwarza nam komfort w przypadku jakichkolwiek pomówień o wzbogacenie się nieadekwatne do zarobków - twierdzi Janusz Wójtowicz, rzecznik komendanta wojewódzkiego, dodając, że on sam już taki dokument złożył. Podobne oświadczenia składać będą policjanci w całym kraju.

12;15