Czy samoloty LOT-u mogą przestać latać? Zerwaniem umów leasingowych i odebraniem maszyn przewoźnikowi grożą faktyczni właściciele, niespłaconych do tej pory przez Polskie Linie Lotnicze. Firmy leasingowe domagają się zmiany ustawy o rządowych gwaranacjach ubezpieczeniowych dla LOT-u. Chcą uwzględnienia ich praw do gwarancji udzielanych LOT-owi przez skarb państwa. Według naszych informacji rzecz oparła się nawet o ambasadę amerykańską.

Przypomnijmy: Projekt ustawy został zatwierdzony przez Sejm i czeka teraz na uchwalenie w Senacie. Nowe przepisy przyznają gwarancje ubezpieczeniowe w przypadku strat poniesionych z powodu wojny lub aktów terroru. Rząd gwarantuje straty do wysokości miliarda dolarów, a wszystko to po tragicznych, wrześniowych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Rząd zdaje sobie sprawę z zagrożenia. Ministrowie przyznają rację bankom, ale ustawy najprawdopodobniej nie da się już zmienić, bo ewentualną poprawkę musiałby zatwierdzić Sejm a posłowie zbierają się dopiero za dwa tygodnie. Rodzi się więc groźba, że do końca miesiąca ustawa nie weszłaby w życie. Dopiero wtedy mielibyśmy problem, bo do końca listopada wygasają tymczasowe gwarancje rządowe dla LOT-u. Brak nowej ustawy i brak tymczasowej gwarancji doprowadziłby do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla polskich samolotów. Realniejsze jest więc inne rozwiązanie. LOT po wejściu w życie ustawy udzieliłby cesji właścicielom samolotów czyli bankom. W przypadku ataku terrorystycznego cesja przekazywałaby prawo do wypłacenia rządowego odszkodowania za zniszczony samolot właśnie leasingodawcy - zapewnia minister infrastruktury Andrzej Piłat: "My nie dopuszczamy myśli, żeby oni zostali pokrzywdzeni. Zakładamy z góry, że zostanie im cesja przekazana. Wiadomo, że właściciel samolotu musi mieć takie swoiste zabezpieczenie i my się nie dziwimy temu, że oni podnoszą to ze swojej strony, ale z góry mówimy, że nie ma takich obaw". Zapisanie w ustawie praw banków do rządowych gwarancji jest mało realne także z innego powodu - z powodu politycznego protestu prawicy przeciwko próbom wspomagania zachodniego kapitału, bowiem leasigodawcami są zachodnie firmy.

foto Archiwum RMF

22:35