Pojutrze Sąd Apelacyjny wyda wyrok w sprawie Lwa Rywina. Obrońcy i prokuratura chcą powtórnego procesu. Rywina skazano na 2,5 roku więzienia i 100 tys. grzywny za próbę oszustwa na szkodę Agory.

Sąd może utrzymać ten wyrok, zmienić go lub uchylić i zwrócić sprawę I instancji. Sąd uprzedził o możliwości zmiany kwalifikacji czynu Rywina na udzielenie pomocy przy płatnej protekcji (nie wyjaśniono, komu miałby on udzielać pomocy).

Właśnie wokół kwalifikacji prawnej koncentrują się apelacje prokuratury i obrony. Mimo że obie strony wnoszą o uchylenie wyroku, dążą do innego celu. W ewentualnym ponownym procesie, oskarżyciele chcą uznania winy Rywina za płatną protekcję, a obrońcy będą walczyć o uniewinnienie.