Afera wekslowa na kolei ma swój dalszy ciąg. Prezes Krzysztof Celiński otrzymał kolejne dwa weksle, które poręczył bez uchwały zarządu poprzedni prezes PKP.

Tak jak poprzednich tak i tych weksli kolej nie zamierza płacić. Zarząd kolei czeka na decyzję prokuratury w sprawie dziewięciu weksli o wartości do dziesięciu milionów Euro każdy, poręczonych przez Janika w ostatnim dniu urzędowania. Dwa nowe weksle opiewają na sumę ponad 220 milionów złotych. Firma, która je posiada żąda pieniędzy nie dla siebie. W piśmie skierowanym do prezesa kolei napisano, by je przelać na konto Funadacji Obrony Rodzin Polskich Kolejarzy.

Poprzedni prezes Jan Janik, któremu zarzuca się podpisanie owych weksli twierdzi, że wszystko co mówi zarząd kolei jest zwykłym pomówieniem.

Sprawę bada reporter RMF FM Paweł Płuska

23:20