Brytyjski książę William uzyskał tytuł magistra geografii i ukończył 4-letnie studia na szkockim Uniwersytecie św. Andrzeja. 22-letni William uzyskał wyższą notę niż jego ojciec przed laty.

Szczególnie duży wpływ na wysoką ocenę księcia miała jego praca magisterska o rafach koralowych.

Po początkowych problemach z adaptacją na uczelni książę William szybko odnalazł się w akademickiej rzeczywistości. Niewątpliwie pomogła mu w tym zmiana kierunku - z historii sztuki na geografię, oraz umowa, jaką jego ojciec zawarł z mediami. Dziennikarze zobowiązali się nie nękać Williama do czasu ukończenia studiów.

Książę planuje teraz kontynuować naukę w londyńskiej akademii wojskowej Sandhurst, gdzie miesiąc wcześniej rozpoczął studia jego młodszy brat Harry.