Za czym kolejka ta stoi? - za studiami. Jutro o 9 rano otworzą się drzwi do dziekanatu wydziału prawa UMCS. Miejsc po 200 na wieczorowych i zaocznych.

Chętnych jak zwykle znacznie więcej. Najbardziej zapobiegliwi, przed wejściem do wydziału ustawili się już w południe.

Na razie jest kilkanaście osób