Karczmy na środku Morza Bałtyckiego, a nawet stajnie dla zdrożonych koni - to nie fikcja. Naukowcy potwierdzają, że polskie morze kiedyś - w czasie ostrych zim - w całości pokrywało się lodem. Było to możliwe w okresie tzw. Małej Epoki Lodowej, trwającej około trzystu lat.