Rok 2000 nie obfitował w wielotysięczne protesty i manifestacje. W Warszawie protestowano w ciągu całego roku 157 razy - w sumie w tych akcjach wzięło udział około 50 tysięcy osób.

Przeważały zgromadzenia, w których brały udział grupy kilkudziesięcio- i kilkusetosobowe. Największym zgromadzeniem była 10-tysięczna manifestacja zwolenników uwłaszczenia w październiku oraz pochód zorganizowany przez OPZZ 1 maja - wzięło w nim udział około 1,5 tysiąca osób. Najczęściej protestowano przed gmachami ministerstw - gromadzono się tam 31 razy. Protestujący "wybierali" najczęściej Ministerstwo Gospodarki oraz Pracy (odpowiednio 7 i 6 razy). Kolejnymi miejscami były Ministerstwa Obrony Narodowej, Sprawiedliwości oraz Finansów - po trzy razy. Po 27 razy protestowano przed Sejmem oraz budynkami ambasad. Najczęściej - po pięć razy - przed ambasadami USA, Rosji i Białorusi. "Odwiedzano" również ambasady m.in. Chin, Turcji, Austrii, Holandii, Czech i Niemiec. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów manifestanci gromadzili się 18 razy, 11 razy zaś przed Pałacem Prezydenckim.

W roku 1999 w Warszawie protestowano 130 razy. Najwięcej zgromadzeń odbyło się przed Sejmem i ambasadami (po 34), Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (23 zgromadzenia) i ministerstwami (15 razy). Przed Pałacem Prezydenckim protestowano 6 razy. Łącznie w zgromadzeniach wzięło udział około 350 tysięcy osób. Na ulicach i placach Warszawy manifestanci spędzili 300 godzin. "Rekordowym" rokiem pod względem liczby różnego rodzaju protestów był rok 1997. Odbyło się ich wtedy 170. Trwały w sumie 498 godzin. Rok wcześniej odbyło się 129 zgromadzeń, w 1995 roku - 106.

00:00