Która część naszego mózgu odpowiada za iloraz inteligencji? Tajemnicę tę starają się wyjaśnić naukowcy, którzy publikują swoje prace w amerykańskim tygodniku "Science".

Badania przeprowadzono przy pomocy nowoczesnej metody diagnostycznej, tak zwanej tomografii pozytonowej, która pozwala określić obszary mózgu szczególnie aktywne podczas wykonywania różnych zadań umysłowych. Metoda ta opiera się na obserwacji aktywnych w danej chwili obszarów mózgu, które są lepiej ukrwione podczas jego pracy.

Ochotnikom poddanym badaniom polecono rozwiązywać standardowe testy IQ. Okazało się, że wszystko odbywa się w niewielkich obszarach kory przedczołowej – mniej więcej nad linią brwi - tam gdzie "myśliciel" podpiera głowę dłonią. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń zauważono, że w tym samym miejscu w mózgu – zapewne nieprzypadkowo - odbywa się segregowanie i gromadzenie docierających do nas informacji. Kolejnym krokiem będzie ustalenie, czy sprawna praca tego obszaru jest nam dana w genach i czy można ewentualnie coś "poprawić".

Posłuchaj także relacji korespondenta RMF FM z Waszyngtonu, Grzegorza Jasińskiego:

00:30